EA หนุน การศึกษา มอบ.ต้น​แบบรถยานยนต์​ไฟฟ้า​เพื่อ​ให้​ศึกษา​และ​พัฒนา​ นวัตกรรม​ให้​กับ​ด้าน​การ​ศึกษา​ (ชมคลิป)

EA หนุน การศึกษา มอบ.ต้น​แบบรถยานยนต์​ไฟฟ้า​เพื่อ​ให้​ศึกษา​และ​พัฒนา​ นวัตกรรม​ให้​กับ​ด้…

Read More