ต้อนรับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภูเยี่ยมชมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมของโครงการหนุมาน

ต้อนรับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภูเยี่ยมชมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมของโครงการหนุมาน &n…

Read More

E@ ร่วมให้ความรู้ด้านพลังงานในกิจกรรม Open House 2020 เปิดบ้านรับน้องท่องวิชาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

E@ ร่วมให้ความรู้ด้านพลังงานในกิจกรรม Open House 2020 เปิดบ้านรับน้องท่องวิชาการ ตามหลักปร…

Read More