“ด้วยความห่วงใย จากพวกเราชาว E@”

“ด้วยความห่วงใย จากพวกเราชาว E@”

 

>> เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19”
>> ชาว E@ ขอเป็นส่วนหนึ่งเพื่อส่งต่อความห่วงใย แนะนำ 4 วิธี ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โควิด-19

❤️ จากใจ E@
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts