ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านวังกุง

ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านวังกุง

 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการหนุมาน ในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) E@ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านวังกุง ต.ท่ากูบ อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ จำนวน 37 ท่าน เข้ามาเยี่ยมชมและฟังบรรยายเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม

E@ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนสู่สังคมไทย
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts