ต้อนรับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภูเยี่ยมชมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมของโครงการหนุมาน

ต้อนรับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภูเยี่ยมชมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมของโครงการหนุมาน

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการหนุมาน ชัยภูมิ ในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) E@ ได้มีโอกาสต้อนรับสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองบัวลำภูพร้อมคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมของโครงการหนุมาน จังหวัดชัยภูมิ

 

E@ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนสู่สังคมไทย
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts