E@ ร่วมให้ความรู้ด้านพลังงานในกิจกรรม Open House 2020 เปิดบ้านรับน้องท่องวิชาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

E@ ร่วมให้ความรู้ด้านพลังงานในกิจกรรม Open House 2020 เปิดบ้านรับน้องท่องวิชาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการหนุมานชัยภูมิ ร่วมงานแสดงนิทรรศการ “กิจกรรม Open House 2020 เปิดบ้านรับน้องท่องวิชาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม” เพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนและให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

E@ ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนสู่สังคมไทย
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts