E@ ส่งมอบไฟถนนโซล่าเซลล์ สร้างแสงสว่างให้ชุมชน

E@ ส่งมอบไฟถนนโซล่าเซลล์ สร้างแสงสว่างให้ชุมชน

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัท เบญจรัตน์ พัฒนา จำกัด ในเครือ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบไฟถนนโซล่าเซลล์ จำนวน 18 ต้น ให้หมู่บ้านยางเกี่ยวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยมีท่านนายก ไพรวัลย์ แทนทรัพย์ นายกองค์การบริหารตำบลวะตะแบก และผู้นำหมู่บ้านบ้านยางเกี่ยวแฝกเป็นผู้รับมอบ

❤️ ขอบคุณที่ให้ E@ ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม #EA ปันน้ำใจเพื่อสังคม
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts