E@ ร่วมงานถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล และงานของดีอำเภอซับใหญ่ ประจำปี 2563

E@ ร่วมงานถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล และงานของดีอำเภอซับใหญ่ ประจำปี 2563

 

วันที่ 13 ก.พ. 63 โครงการหนุมาน ในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (E@) ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมงานถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล และงานของดีอำเภอซับใหญ่ ประจำปี 2563 นำโดยนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ และนายสุพัฒน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอซับใหญ่ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่อำเภอซับใหญ่ ร่วมทำพิธีบวงสรวงบูชาสักการะเจ้าพ่อพญา ถวายช้างและ รำถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล ทั้งนี้ ตัวแทนโครงการหนุมาน ขึ้นรับมอบเกียรติบัตรผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงานถวายช้างเจ้าพ่อพญาแล และงานของดีอำเภอซับใหญ่ ประจำปี 2563จากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ณ ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

 

❤️ จากใจ E@
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts