E@ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563เพื่อสร้างสรรค์ให้เด็กไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

E@ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563เพื่อสร้างสรรค์ให้เด็กไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563โครงการหนุมาน ในเครือบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (E@) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ให้เด็กไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยร่วมมอบรถจักรยาน และชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนให้แก่เยาวชน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านชวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านวะตะแบก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านห้วยยายจิ๋ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลซับใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกเพชรพัฒนาโรงเรียนบ้านท่ากูบ โรงเรียนบ้านห้วยทราย โรงเรียนบ้านโนนสะอาด และโรงเรียนบ้านเขื่อนลั่น จังหวัดชัยภูมิ

❤️ จากใจ E@ #EA ปันน้ำใจเพื่อสังคม
—————————-
มุ่งสร้างความสัมพันธ์ และพัฒนาชุมชน สู่ความยั่งยืน
❤️ E@ พลังงานบริสุทธิ์ พลังงานเพื่ออนาคต

Related posts